Chi tiết tin

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2016

Ngày Đăng : 12/05/2016 - 1:27 PM

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2016
Văn phòng công chứng Dương Thị Cẩm Thủy phấn đấu thực hiện các mục tiêu do Ban điều hành phân bổ cho các Phòng ban, bộ phận:

TT

Mục tiêu chung

Mục tiêu phân bổ

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

1

Xây dựng, duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ hướng tới mục tiêu trở thành Văn phòng công chứng phát triển hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Phấn đấu đến tháng 07/2016

đạt chứng chỉ ISO 9001:2008

Toàn Văn phòng

12/2016

2

Xây dựng hệ thống, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hoá doanh nghiệp.

  1. Lập kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện theo yêu cầu của các phòng ban, bộ phận

Toàn Văn phòng

12/2016

  1. Trang bị đồng phục, phù hiệu, thẻ nhân sự cho toàn thể đội ngũ CBNV trong Văn phòng.

Toàn Văn phòng

  1. Xây dựng 02 chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ công chứng. Tổ chức 03 buổi hội thảo, sinh hoạt nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho các CBNV trong Văn phòng.

 Phòng NV1 ;

Phòng NV2.

3

Áp dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị tiên tiến, hiện đại vào hoạt động của Văn phòng để tạo ra các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất và an toàn về pháp lý, Bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng, người lao động.

  1. Trang bị máy tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu, hệ thống mạng internet... hiện đại, đảm bảo phục vụ cho yêu cầu công việc.

Toàn Văn phòng

 

  1. Thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống dữ liệu công chứng trên phần mềm Master.

 

 Phòng NV1 ;

Phòng NV2.

12/2016

Các Phòng ban trên cơ sở Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng chung của toàn Văn phòng sẽ lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động và chương trình hành động cụ thể trình Ban điều hành duyệt và thực hiện trong thời gian quy định.

Các Phòng ban sẽ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo Quy chế làm việc của Văn phòng.

 

Ngày 29  tháng 04  năm 2016

                                                                                                                                                                                                                         TRƯỞNG VĂN PHÒNG
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết