Chi tiết tin

Lịch nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất

Ngày Đăng : 01/11/2017 - 9:37 AM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG        

               DƯƠNG THỊ CẨM THỦY

                   Số:     /TB-CCDTCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Để đảm bảo đúng qui định về giờ giấc làm việc trong thời gian trước và sau tết nguyên đán Đinh Dậu vào tháng 02 năm 2018.

Văn phòng công chứng Dương Thị Cẩm Thủy TP.Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể các công chứng viên, thư ký nghiệp vụ và các nhân viên khác đang làm việc tại Văn phòng các nội dung sau:

Điều 1:

Lịch nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất là : 07 ngày từ  ngày: 14/02/2018 (thứ tư - nhằm ngày 29 tháng chạp Đinh Dậu) đến hết ngày 20/02/2018  (thứ ba - nhằm ngày mùng 5 tháng giêng Mậu Tuất).

Thứ tư, ngày 21/02/2018  (nhằm ngày mùng 6 tháng giêng Mậu Tuất) Văn phòng làm việc lại bình thường.

Điều 2:

Các công chứng viên, thư ký nghiệp vụ và các nhân viên khác đang làm việc tại Văn phòng có nguyện vọng về quê ăn Tết, có trách nhiệm tự lên kế hoạch thực hiện việc đăng ký vé máy bay, tàu xe (cả đi và về) theo lịch nghỉ Tết được qui định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3:

Để đảm bảo nhân sự và thời gian làm việc trước và sau các ngày nghỉ Tết theo quy định nêu trên. Văn phòng sẽ tiếp nhận có chọn lọc đơn xin nghỉ phép của các công chứng viên, thư ký nghiệp vụ và các nhân viên trong thời gian 07 (bảy) kể từ phát hành thông báo này.

Việc giải quyết đơn xin nghỉ phép được xem xét theo tiêu chí: Đảm bảo nhân sự làm việc tại từng bộ phận, thời gian nộp đơn xin nghỉ phép …

Điều 4:

Văn phòng không giải quyết các trường hợp công chứng viên, thư ký nghiệp vụ và các nhân viên khác đang làm việc tại Văn phòng không có đơn xin nghỉ phép, báo nghỉ đột xuất trước thời hạn hoặc sau thời hạn nêu trên với lý do không đăng ký được vé máy bay, tàu, xe (kể cả trước và sau Tết) hoặc đã đăng ký được vé máy bay, tàu, xe (kể cả trước và sau Tết) trước khi đơn xin phép được duyệt.

Điều 5:

Toàn thể các Công chứng viên, thư ký nghiệp vụ và các nhân viên khác đang làm việc tại Văn phòng nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ được điều chỉnh ( nếu có) cho phù hợp theo quy định chung.

Thông báo này  được phổ biến và niêm yết công khai tại Văn Phòng.

 

                                                                                 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

                                                                                    DƯƠNG THỊ CẨM THỦY

                                                                                                              

 
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết