Chi tiết tin

Triển khai thực hiện quản lý nhân sự bằng máy chấm công

Ngày Đăng : 21/10/2017 - 7:25 AM

 

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DTCT           

 298 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, Tp. HCM

                Số : 06/2017/TB – VPCC

                                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

                                                                TP.Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v: Triển khai thực hiện quản lý nhân sự bằng máy chấm công)

--------------------------------

 

-   Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập trong việc quản lý nhân sự cao cấp, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  • Nhằm đề cao tính tự giác kỷ luật trong lao động, tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh, công bằng góp phần nâng cao hiệu quả, sự ổn định và phát triển Văn phòng;
  • Căn cứ nội quy lao động của Văn phòng.

Trưởng Văn phòng quyết định và thông báo về triển khai thực hiện việc quản lý nhân sự bằng máy chấm công áp dụng cho tất cả mọi người đang làm việc tại Văn phòng ( sau đây gọi tắt là Người lao động) như sau:

 

Điều 1 :  Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi :

  • Thời gian làm việc : 08 (tám) giờ một ngày, 06 (sáu) ngày một tuần (từ thứ hai đến thứ bảy)
  • Sáng   : bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 11h30.
  • Chiều : bắt đầu từ 13h00 và kết thúc 17h00.
  • Thời gian nghỉ ngơi : từ 11h30 đến 13h00 trong các ngày làm việc.

 Điều 2 : Cách thức triển khai thực hiện quản lý nhân sự bằng máy chấm công:

Người lao động có mặt và dời khỏi nơi làm việc đúng giờ quy định tại Điều 1 và thực hiện việc tự theo dõi chấm công bằng “Vân tay” của mình.

Điều 3 : Trong mọi trường hợp Người lao động đi công tác ngoài, đi giải quyết việc riêng…. trong giờ làm việc đều phải được sự phân công, đồng ý của lãnh đạo Văn phòng và phải thực hiện việc tự theo dõi chấm công như Điều 1.

Điều 4 :  Văn phòng có trách nhiệm cử ra một nhân viên theo dõi, cập nhật mọi thông tin liên quan đến nội dung ghi nhận tại Điều 1.

Điều 5 : Thông báo này mang tính bắt buộc thi hành cho mọi người lao động trong Văn phòng.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

 

          TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

 

 

 
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết