Chi tiết tin

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử: Không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy khi kiểm tra

Ngày Đăng : 05/11/2018 - 8:24 AM
(PLO) - Một trong những vướng mắc hiện hay là khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên đường, các cơ quan chức năng vẫn yêu cầu cung cấp hóa đơn (HĐ) giấy. Vấn đề này sẽ được xử lý như thế nào khi HĐ điện tử (HĐĐT) thay thế HĐ giấy theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP?
Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử: Không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy khi kiểm tra
Ảnh minh họa
Thông tin HĐĐT phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông

Nghị định quy định, khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng HĐĐT, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về HĐĐT phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp HĐ giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu HĐĐT.

Nghị định cũng quy định trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu HĐ, nếu:

Trường hợp người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ HĐĐT thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ HĐĐT để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu HĐĐT (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định;

Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ HĐĐT thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận HĐĐT của DN.

Cung cấp dữ liệu HĐ, dữ liệu giao dịch cho cơ quan Thuế

Theo văn bản nói trên, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại thực hiện HĐĐT và cung cấp dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế (CQT) theo quy định của Bộ Tài chính.

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, tổ chức có chức năng thanh  toán định kỳ cung cấp dữ liệu điện tử về giao dịch thanh toán qua tài khoản của các tổ chức, cá nhân cho CQT theo định dạng dữ liệu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính.

Tổ chức sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc đối tượng sử dụng tem theo quy định của pháp luật thực hiện kết nối thông tin về in và sử dụng tem, tem điện tử giữa tổ chức sản xuất, nhập khẩu với cơ quan quản lý thuế. Thông tin về in, sử dụng tem điện tử là cơ sở để lập, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu HĐĐT.

Như vậy, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp sử dụng tem rượu, tem thuốc lá thực hiện trả tiền tem theo hướng dẫn của Bộ Tài chính theo nguyên tắc tiền thu được từ việc cấp tem đảm bảo bù đắp chi phí in và sử dụng tem.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Theo Nghị định nói trên, trường hợp HĐĐT có mã của CQT chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với CQT về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi CQT để cấp mã HĐ mới thay thế HĐ đã lập để gửi cho người mua.

Trường hợp HĐĐT đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót (HĐĐT có mã hoặc không mã) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; người bán phải thông báo với quan thuế để hủy HĐ đã lập và lập HĐ mới thay thế.

Trường hợp CQT phát hiện sai sót (sau khi cấp mã HĐĐT có mã hoặc sau khi tiếp nhận dữ liệu HĐĐT không có mã) thì CQT thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT, người bán thực hiện thông báo với CQT về việc hủy HĐĐT đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới thay thế HĐ đã lập.

Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý HĐĐT có sai sót theo nguyên tắc nêu trên.

Thủ tục hành chính khi sử dụng HĐĐT 

“Khi sử dụng HĐĐT, cơ sở kinh doanh chỉ làm thủ tục đăng ký sử dụng tại Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Trong quá trình sử dụng HĐĐT, nếu HĐ đã gửi CQT/đã gửi người mua có sai sót thì người bán thông báo với quan thuế để hủy HĐ đã lập và lập HĐ mới thay thế. Trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của CQT theo từng lần phát sinh thì cơ sở kinh doanh gửi Đề nghị cấp HĐ đến CQT”.

 

PV

Theo  baophapluat.vn 
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết