Từ ngày 1-7 tới, Luật Cư trú 2020 sẽ chính thức có hiệu lực. Đây cũng là thời điểm thực thi việc quản lý nơi cư trú của công dân dựa trên số định danh cá nhân (số CCCD) thay cho sổ hộ khẩu.

Theo Luật Cư trú 2020, khi công dân đăng ký thường trú, tạm trú, cơ quan quản lý cư trú sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà cập nhật thông tin về nơi thường trú, tạm trú vào cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đồng thời, những trường hợp đã được cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trước ngày 1-7 nếu thực hiện các thủ tục về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ đã cấp thì sẽ thu hồi sổ hộ khẩu cũ.

Những quy định trên khiến rất nhiều người thắc mắc: “Không được cấp sổ hộ khẩu mới, sổ cũ đã bị thu hồi thì làm sao chứng minh được thông tin về nơi cư trú?”.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 55/2021, quy định và hướng dẫn cụ thể về thủ tục xác nhận thông tin cư trú cho công dân, áp dụng từ ngày 1-7.

Điều 17 Thông tư 55/2021 quy định công dân được chọn một trong 2 cách để yêu cầu xác nhận thông tin về nơi cư trú:

- Cách 1: Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm: Công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

 

- Cách 2: Người yêu cầu gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối đối với cá nhân không có nơi thường trú, nơi tạm trú có yêu cầu xác nhận về việc khai báo cư trú.

Các trường hợp yều cầu xác nhận thông tin cư trú khác thì văn bản xác nhận có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp.