Chi tiết tin

Bộ Tư pháp công bố 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực

Ngày Đăng : 08/02/2017 - 7:31 AM

43 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 6 văn bản không còn hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực… vừa được công bố.

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) vừa công bố danh mục 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của bộ này. Trong số này có 17 văn bản hết hiệu lực với các quy định về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 6 văn bản trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, thi hành án dân sự…

43 văn bản hết hiệu lực toàn bộ bao gồm: Thông tư liên tịch số 19/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, Thông tư liên tịch 24/2011 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, Nghị định 24/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, Thông tư liên tịch 20/2011 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất….

8 văn bản hết hiệu lực một phần bao gồm: Nghị định 126/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định 111/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản Đồng Ngọc Ba cho hay việc công bố này thực hiện theo quy định của Chính phủ về công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực định kỳ hàng năm. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc việc tiếp cận thông tin, áp dụng và thi hành pháp luật.

B. Hà

Trích nguồn: vnexpress.net
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết