Chi tiết tin

Công khai kết quả xử lý vi phạm

Ngày Đăng : 25/02/2017 - 7:47 AM

TTO - Nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được đưa ra xử lý công khai có từ trước đến nay và đã được luật hóa trong các văn bản pháp luật như luật hình sự, hành chính...

Tuy nhiên, thực tế có nhiều nơi, nhiều lúc tập thể, cá nhân có thẩm quyền không thực hiện đúng nguyên tắc này.

Hiện nay, tình trạng nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng dù đã bị các cơ quan thông tin đại chúng và người dân phanh phui, tố cáo nhưng không được đưa ra xử lý công khai.

Có trường hợp cơ quan chức năng thụ lý giải quyết nhưng lại không công bố công khai kết quả xử lý cho người dân, dư luận xã hội biết.

Các trường hợp xử lý không triệt để, nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật hoặc cho “chìm xuồng” tạo nên sự hoài nghi của quần chúng nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu quả của công cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí.

Việc không công khai tiến độ xử lý, kết quả xử lý sẽ đánh mất lòng tin của nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật; tạo điều kiện, dung túng, khuyến khích các hành vi tiêu cực, phạm pháp do việc xử lý không nghiêm, đồng thời làm giảm hiệu quả của công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

Từ đó, tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật bị coi thường, xem nhẹ.

Trong các trường hợp này, người dân có quyền đặt câu hỏi: Tại sao vụ việc này, vụ việc kia không được đưa ra xử lý công khai, minh bạch cho cán bộ và nhân dân được biết? Với vi phạm như thế sao lại xử như vậy?...

Để công cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí đạt được kết quả cao, nhất thiết các cơ quan chức năng cần phải thực hiện nghiêm việc đưa tất cả vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật dù ở bất cứ mức độ nào ra xử lý, thông báo kết quả công khai, minh bạch cho tất cả mọi người đều biết.

Đồng thời phải xử lý thật nghiêm tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, bao che, dung túng các hành vi vi phạm pháp luật.

VĨNH LINH

Trích nguồn: tuoitre.vn
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết