Chi tiết tin

Giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới

Ngày Đăng : 13/07/2020 - 7:57 AM

 

(PLO)- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn.

 

Ngày 16-7, Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 15/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015.

So với Thông tư 15/2015, Thông tư 04/2020 đã cụ thể hóa về cách ghi cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (hay thường gọi giấy xác nhận độc thân).

Cụ thể trước đây trong Thông tư 15/2015, tại mục hướng dẫn cách ghi các giấy tờ hộ tịch, phần cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có hướng dẫn ghi: "Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn".

Nay, trong Thông tư 04/2020, tại khoản 3 Điều 12 đã có quy định riêng Điều 12 về "Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân". Trong đó có nêu rõ "giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn".

Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản cho người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 

Trường hợp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn.

Khi ấy, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.

Cũng theo Thông tư 04/2020, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

TRÚC PHƯƠNG

Theo: plo.vn
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết