Chi tiết tin

Từ 15/2, người dân được gửi đơn kiện đến toà qua mạng

Ngày Đăng : 09/02/2017 - 7:32 AM

Người khởi kiện, tham gia tố tụng có thể gửi đơn, chứng cứ hoặc các văn bản qua Cổng thông tin điện tử của toà án.

 

heo Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 của Hội đồng thẩm phán, người khởi kiện, người tham gia tố tụng dân sự, tố tụng hành chính được lựa chọn giao dịch điện tử với tòa án theo hình thức gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án hoặc chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện tử do tòa án cấp, tống đạt, thông báo. Thời gian thực hiện các giao dịch điện tử trong tố tụng là 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

Người khởi kiện, người tham gia tố tụng gửi tài liệu, chứng cứ qua Cổng thông tin điện tử của tòa án; đồng thời, phải nộp bản chính hoặc bản sao hợp pháp tài liệu, chứng cứ đó chậm nhất là tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 15/2.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Trích nguồn: vnexpress.net
Các tin khác
Video Clip

Website liên kết