Chi tiết tin

Nghị định 23 về sao y - chứng thực

Ngày Đăng : 11/05/2016 - 7:52 AM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
Chính phủ ban hành Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


Nhấp vào đây để download file


Các tin khác
Video Clip

Website liên kết