Chi tiết tin

Nghị định 99 - Luật nhà ở

Ngày Đăng : 11/05/2016 - 7:48 AM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.


Nhấp vào đây để download file


Các tin khác
Video Clip

Website liên kết